TFÄ-strategi: Finland ska bli en av föregångarna inom säkerheten vid transport av farliga ämnen

Nyhet 02.07.2012 15.15 fi sv en

Kommunikationsministeriet vill göra Finland ett av de främsta länderna inom säkerhet vid transport av farliga ämnen (TFÄ), ett land i vilket lagar och bestämmelser följs, företag handlar ansvarsfullt och transportmaterialet och transportrutterna är i skick. Ministeriets mål framgår av TFÄ-strategin för åren 2012-2020 som publicerades den 28 juni 2012.

I likhet med tidigare strategier poängteras förebyggande av olyckor, lagstiftning och effektiv informering samt personalens utbildning och välbefinnande. Transport av farliga ämnen är en internationell verksamhet. Därför ät det av central betydelse att också främja samordning av olika staters lagstiftning och internationellt samarbete mellan myndigheter.

Målet är också att skapa mätinstrument för transport av farliga ämnen för att stöda beslutsfattandet.