Tilläggssäten som godkänts före utgången av 2006 tillåts också i framtiden

Pressmeddelande 30.11.2006 13.45 sv

Statsrådet har preciserat förordningarna om överlast i person- och paketbilar. Tilläggssäten som godkänts vid besiktningen får användas som egentliga säten också efter det att den förordning som begränsar antalet personer i fodonet träder i kraft den 1 januari 2008.

Förutsättningen är att besiktningen har gjorts före utgången av 2006. Dessutom förutsätts att de massor som bestämts för fordonet inte överskrids.

Med den nu gjorda precisionen avlägsnas det missförhållande som skulle ha uppstått då tidigare godkända säten i efterskott hade blivit förbjudna.

Utan förändringen av förordningen hade de tillfälliga sätena blivit olagliga i början av 2008. Då träder en förordning i kraft enligt vilken man i person- och paketbilar får transportera endast det antal pasagerare som är noterat i registerutdraget.Ytterligare information

överinspektör Maria Rautavirta, tfn (09) 160 28577 eller 040 749 6272
trafikrådet Kari Saari tfn (09) 160 28557 eller 050 558 7461