Tilläggsutredning om framtiden för Malms flygplats– alternativ söks i huvudstadsregionen

Pressmeddelande 14.06.2005 14.03 sv

Kommunikationsministeriet ber Luftfartsverket om en ny utredning av hur verksamheten på Malms flygfält kunde ersättas med en ny flygplats i huvudstadregionen. Också kostnaderna för och effekterna av att fortsätta verksamheten i Malm skall utredas.

Helsingfors stad meddelade i januari att staden anser att hyreskontraktet för Malms flygplats går ut i slutet av 2010. I de utredningar ministeriet har fått betonas behovet av en helikopter- och flygbas i huvudstadsregionen. I synnerhet goda trafikförbindelser och en fri flygrutt till havet är viktiga. Man vill också trygga den yrkesmässiga utbildningen av flygare i huvudstadsregionen. De utredningar som hittills gjorts räcker emellertid inte för beslutsfattandet. Man har till exempel aldrig grundligt utrett möjligheten att grunda en ny flygplats i huvudstadsregionen, eftersom kommunerna motsätter sig det.

För placeringen av verksamheten i Malm vill man nu hitta en hållbar lösning, eftersom tillfälliga lösningar inte stöder företagens villighet till investeringar. Att flytta aktiviteterna till det allt mer fullbelastade Helsingfors-Vanda är inte något verkligt alternativ. Flera av de placeringsorter som tidigare varit framme ligger dessutom för långt från Helsingfors.

De huvudsakliga alternativen är att endera fortsätta verksamheten i Malm också efter år 2034 eller att placera en ersättande flygplats i huvudstadsregionen.

Täckande utredning av placeringsalternativen i huvudstadsregionen

Luftfartsverket utreder nu möjliga placeringsalternativ i närheten av Helsingfors för en flygplats som ersätter verksamheterna i Malm, trafikförbindelser för de olika alternativen, verksamhetsförutsättningar samt byggnads- och verksamhetskostnader. Efter det kan man inleda de nödvändiga bedömningarna av miljöeffekterna och andra processer.

Man bör också utreda kostnaderna för att modernisera Malms flygplats och inlösa den till staten, samt utreda vilka miljörelaterade och funktionella begränsningar som senare eventuellt kan förorsakas av att flygplatsen ligger mitt i ett bostadsområde. Statens bruksrätt till stadens marker går ut år 2034.

Utredningen bör vara färdig till slutet av 2006.


Ytterligare information:
byggnadsrådet Juhani Tervala, tfn 050 552 7260
regeringsrådet Yrjö Mäkelä, tfn (09) 160 28473, 040 747 0192