Tillbaka

Tillgången på bredbands- och 3G-nät har förbättrats

Tillgången på bredbands- och 3G-nät har förbättrats

Pressmeddelande 13.02.2007 16.02 sv


Bredbandstjänster är tillgängliga för nästan alla i fyra av fem finländska kommuner. Också den regionala tillgången på 3G- och andra snabba mobiltelefontjänster har klart förbättrats under de senaste två åren.

Uppgifterna framgår ur en undersökning som kommunikationsministeriet låtit göra, där man klarlade tillgången på de teletjänster som är viktiga för hushållen. Undersökningen gjordes i november 2006 och var en fortsättning på undersökningar som gjorts 2004 och 2001.

Bredbandstjänsterna är tillgängliga för alla eller nästan alla i 79 procent av Finlands kommuner. För två år sedan hade invånarna i 62 procent av kommunerna en lika god tillgång till tjänsterna. I november låg tillgången på bredbandsanslutning under 80 procent i endast tio kommuner. I hela landet får nu totalt omkring 96 procent av hushållen bredbandsanslutning om de så vill.

Bäst är tillgången på bredbandsanslutningar i Tavastland och Södra Karelen, där operatörerna meddelade att tjänsten är tillgänglig för alla eller nästan alla. På två år har tillgången förbättrats mest i Lappland, där tillgången nu ligger nära landets medeltal.

3G-näten täcker hälften av hushållen

Den regionala tillgången på de nya mobiltelefontjänsterna som är snabbare är GSM-nätet har avsevärt förbättrats. Den tredje generationens (3G) nät täcker 81 kommuner, alltså en femtedel av kommunerna och cirka hälften av hushållen. För två år sedan fungerade det bredaste av 3G-näten på ett område som omfattade endast cirka tjugo kommuner. EDGE-nätet, som togs i bruk år 2003, omfattar nästan alla kommuner, om än ofta bara kommunens tätorter. EDGE-nätet når nästan samma hastighet som den långsammaste bredbandsförbindelsen.

Tjänsterna över det fasta nätet är jämlikt tillgängliga

Inga betydande förändringar har skett i utbudet av och tillgången på tjänster beträffande lokal-, fjärr- och utrikessamtal i det fasta telefonnätet. De här tjänsterna är helt jämlikt tillgängliga på olika håll i landet.

76 olika operatörer har uppgett att de erbjuder lokalsamtal. Antalet är något större än vid senaste undersökning. Fjärrsamtal erbjuds av 38 företag som gjort anmälan om televerksamhet. Också det här antalet är större än vid senaste undersökning. 39 företag uppgav att de erbjuder utrikesamtal, alltså nio fler än för två år sedan. För utrikessamtalen gäller detsamma som för fjärrsamtalstjänsterna: de flesta av de företag som erbjuder tjänsterna vänder sig endast till företagskunder.

Hushållen kan också välja alternativet IP-samtalstjänster (VoIP), där talet helt eller delvis överförs i nät som baserar sig på internet-protokollet (IP). Det finns telefoner och gratis dataprogram att tillgå, med vilka man kan ringa gratis internetsamtal via bredbandsanslutningen till en terminal som ligger inom en annan tjänst. Telebolagen erbjuder också avgiftsbelagda IP-samtal, med vilka man kan ringa också till det allmänna telefon- eller mobiltelefonnätet. Ett drygt tiotal företag erbjuder de här tjänsterna.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Rainer Salonen, tfn (09) 160 28395, 0400 812 508