Tillgängligheten beaktad i KM:s webbtjänster

Nyhet 04.05.2017 09.44 fi sv en

Kommunikationsministeriets webbtjänst har tilldelats stämpeln Tillgänglighet beaktad.

Stämpeln består av kriterier och en modell för tillgänglighetsbedömning av webbsidor som har tagits fram i samarbete mellan Synskadades förbund, Adage och Yle. Synskadades förbund administrerar beviljandet av stämpeln.

Tillgänglighet beaktad-stämpeln kan beviljas sådana webbsidor som har fastställt sina viktigaste användarhändelser på webbsidorna och erbjuder tillräcklig tillgänglighet i fråga om dessa delar.

Synskadades förbund beviljar stämpeln på basis av en utomstående utvärdering.

Återkoppling och observationer om tillgängligheten till webbtjänsten kan skickas till e-postadressen webmaster@lvm.fi.