Tjänstemannainlägg från kommunikationsministeriets tjänstemän: Budskap inför kommande valperiod

Pressmeddelande 07.03.2023 10.10 fi sv

Välfärd och konkurrenskraft genom goda kommunikationer. (Bild: LVM)

Kommunikationsministeriet publicerade den 3 mars 2023 ett tjänstemannainlägg från kommunikationsministeriets tjänstemän om utsikterna för digitala förbindelser, trafik, transporter och kommunikation samt om nödvändiga politikåtgärder under den kommande regeringsperioden.

Tjänstemannainlägget är en fortsättning på ministeriernas gemensamma framtidsöversikt som publicerades i september 2022 och på handlingen ”Möjligheter för Finland: Kanslichefernas synpunkter inför regeringsskiftet” som publicerades i februari 2023. Inlägget fördjupar de teman som lyfts fram om i dessa med avseende på framtidsutsikterna, de centrala utmaningarna och möjligheterna för 2023–2027 i fråga om kommunikationsministeriets förvaltningsområde.

– Framtidsöversikten, kanslichefernas synpunkter och tjänstemannainlägget från kommunikationsministeriets tjänstemän ger regeringsförhandlingarna en lägesbedömning av och utvecklingsprognoser för nuläget i samhället. Dessutom identifierar de utmaningar under kommande regeringsperiod och lägger fram förslag till lösningar, berättar kanslichef Minna Kivimäki.

Information, människor och varor ska nå fram säkrare, smidigare och miljövänligare

Tjänstemannainlägget från kommunikationsministeriets tjänstemän ser över utsikterna för trafik, transport och kommunikation med hjälp av fyra teman: digitalisering och dataekonomi, framtidens hållbara trafiksystem, trafiktjänster och Finlands tillgänglighet.

I inlägget betonas att digitala förbindelser, trafik, transporter och kommunikation spelar en central roll när det gäller att möjliggöra välfärd och konkurrenskraft i samhället och att de är en del av den övergripande säkerheten. Målet är att information, människor och varor ska nå sin destination på ett säkrare, smidigare och miljövänligare sätt från och med 2030-talet. I inlägget presenteras de viktigaste åtgärderna som krävs för att målet ska kunna nås.

Man måste sörja för att förbindelserna fungerar och är säkra, för en rättvis grön och digital omställning och för förutsättningarna för utnyttjande av information. I inlägget betonas också hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin som gör att samhällets resurser måste fördelas rätt. Den gröna omställningen måste genomföras effektivt. Genom investeringar i den digitala omställningen blir vår framtid mera hållbar ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

I beredningen av inlägget deltog tjänstemän från ministeriet och ämbetsverken och bolagen inom förvaltningsområdet. Kärngruppen leddes av ministeriets strategidirektör Anna Similä. Handlingen har inte behandlats politiskt.

Ytterligare information:

Anna Similä, strategidirektör, tfn 0295 342 095, anna.simila@gov.fi