null Tjänstemannaledningen på KM förespråkar inte moms på tidningar

Tjänstemannaledningen på KM förespråkar inte moms på tidningar

Nyhet 30.05.2011 11.54 fi sv

I offentligheten har det under de senaste dagarna spridits rykten om att tjänstemannaledningen på kommunikationsministeriet skulle planera en ändring av tidningarnas mervärdesskatt.

- Ryktet saknar grund. I den rapport som jag i egenskap av utredningsperson sammanställde i april 2010 om tidningsutdelningen i informationssamhället föreslog jag det motsatta: att den förmånliga momsen på tidningar ska stå kvar. Om skattesatsen ändå höjs av skattepolitiska eller andra orsaker, borde det ske med en lång övergångsperiod så att pressen får kompensation för sina förluster. Min åsikt i saken har inte ändrats på ett år, betonar kanslichef Harri Pursiainen.

- I den genomgång av utgifterna på ministeriets förvaltningsområde som vi gjort på begäran av statsrådets kansli, och som vi överlämnade den 15 mars 2011, konstateras det att det inom kommunikationssektorn finns skattestöd t.ex. i form av en lägre skattesats och att skattesatsen kan granskas i detalj, om det inom statsrådet görs en allmän bedömning av skattestöd. Genomgången är bara en förteckning över företagsstöden på förvaltningsområdet, men på intet sätt ett ställningstagande för att ändra skattesatsen, säger Pursiainen.