Tjänsten som avdelningschef vid kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion

Nyhet 22.04.2016 08.27 fi sv

Vid kommunikationsministeriets avdelning för tjänsteproduktion har ledigförklarats en tjänst som avdelningschef för en period på fem år med tillträde den 1 september 2016.

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ledningsgrupperna, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för tjänsteproduktion ansvarar för de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller tjänster och tjänstemarknader, vilket innefattar bl.a. samhällsomfattande tjänster, offentlig service samt rättigheter och konsumentskydd i fråga om dem som använder tjänsterna,

näringspolitiken i tjänsteverksamheten och utvecklingen av den inre marknaden samt elektronisk handel.

Uppgifterna om vem som sökt tjänsten är offentliga. Namnen på de sökande offentliggörs på ministeriets webbplats när ansökningstiden har gått ut.

Platsannonen kan läsas på webbplatsen valtiolle.fi.