Tjänsten som generaldirektör för Trafikverket ledigförklaras

Nyhet 24.08.2017 13.25 fi sv

Trafikverket ledigförklarar tjänsten som generaldirektör för en period på fem år med tillträde den 1 januari 2018. Femårsperioden för tjänstens nuvarande innehavare upphör vid utgången av innevarande år. Ansökningstiden går ut den 13 september 2017.

Generaldirektören leder ämbetsverket och svarar för den allmänna utvecklingen av verksamheten samt övervakar att de uppgifter som hör till ämbetsverket utförs effektivt och ändamålsenligt.

Trafikverkets ansvarsområde omfattar hela transportsystemet och alla trafikformer med undantag för luftfart. Ämbetsverket sörjer för att Finland ska ha ett fungerande, energieffektivt, miljövänligt och tryggt trafiksystem.

Trafikverket ansvarar för upprätthållande och utvecklande av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten. Ämbetsverket främjar trafiksystemets funktion och trafiksäkerheten samt en välbalanserad och hållbar utveckling av regionerna. Ämbetsverket administrerar, upprätthåller och utvecklar landsvägar samt statens bannät och vattenleder. Trafikverket har en personal på cirka 650 anställda.

Platsannonsen kan läsas på webbplatsen valtiolle.fi.