Totalreformen av vägtrafiklagen: Lagutkastet på remiss

Nyhet 15.02.2017 16.08 fi sv en

Totalreformen av vägtrafiklagen har framskridit till remissförfarandet. Lagutkastet består av bestämmelser om hur man ska handla och bete sig i vägtrafiken. Reformen siktar på att göra regleringen smidigare genom att avlägsna flertydigheter och brister i den gamla lagstiftningen. Dessutom vill man förbereda sig på den snabba tekniska utvecklingen och automatiseringen i vägtrafiken.

Utkastet till regeringsproposition innehåller bland annat trafikregler och regler för trafikledningen, användningen av fordon och brott mot lagen.

Den gällande lagen är från år 1981 och den har kompletterats med otaliga förordningar från olika år. Lagen har ändrats tiotals gånger. I det utkast som nu skickas på remiss har regelverket komprimerats och antalet enskilda bestämmelser minskats.

Lagförslaget stöder regeringens mål om smidigare författningar och avveckling av normer. Reformen är också ett led i regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.

Kommunikationsministeriet har sänt lagutkastet på remiss och remissförfarandet pågår till och med den 13 april 2017. Remissyttranden kan lämnas på den offentliga förvaltningens webbplats www.lausuntopalvelu.fi.