Totalt 19 sökte tjänsten som chef för avdelningen för kunskapshantering

Nyhet 03.06.2016 13.57 fi sv

Ansökningstiden till tjänsten som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för kunskapshantering gick ut den 3 juni 2016 kl. 12. Tjänsten söktes av 19 personer.

Sökandena är

Päivi Antikainen, enhetsdirektör

Jyri Hagman, ledande företagsexpert

Janne Holli, informationsförvaltningsdirektör

Vesa Hongisto, avdelningschef

Hannu Kari, forskningsdirektör

Timo Kievari, enhetsdirektör

Sabina Lindström, enhetsdirektör

Mika Mantere, ICT Development Manager

Risto Murto, enhetsdirektör

Mia Nykopp, sektordirektör

Jukka Paakkanen, officer

Mikael Paulin, Private Detective

Heikki Rautila, Senior Manager

Jari Rautiokoski, personalspecialist

Jukka Santala, direktör

Teemu Tares, verksamhetsledare

Laura Vilkkonen, enhetsdirektör

Raimo Vuopionperä, Independent Collaboration Expert

Kari Välimäki, informationsförvaltningsdirektör

Avdelningschefen deltar i ledningen av ministeriet i ministeriets ledningsgrupper, leder verksamheten vid sin avdelning och svarar för att de uppgifter som hör till avdelningen sköts med gott resultat.

Avdelningen för kunskapshantering ansvarar bl.a. för de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller digitalisering och datalager; användningen av information inom affärsverksamhet och rätten till information; tjänsteanvändarens säkerhet; integritetsskydd och tjänsternas konfidentialitet; tjänsteanvändarnas yttrandefrihet; identitetsförvaltning och elektronisk identifiering samt automatisering och robotisering.