null Trafik och kommunikation i 120 år

Trafik och kommunikation i 120 år

Pressmeddelande 05.01.2012 15.12 fi sv

Kommunikationsministeriet fyller 120 år i september 2012. Datumet fastställs utifrån den dag då kommunikationsexpeditionen vid storfurstendömet Finlands senat inrättades den 13 september 1892.

Under hela sin existens har Kommunikationsministeriet främjat välfärden i samhället och skapat goda trafikleder och kommunikationer till gagn för näringslivet. Märkesåret firas med olika publikationer och evenemang om trafik- och kommunikationspolitiken förr och nu.

Under jubileumsåret publiceras på ministeriets webbplats en artikelserie som varje månad berättar om viktiga händelser och fenomen i ministeriets historia. I den första artikeln summerar kanslichef Harri Pursiainen den allmänna utvecklingen inom trafiken och kommunikationen under de senaste två decennierna.

Hösten 2012 utkommer en festskrift med fokus på de stora förändringar som skett i ministeriets närhistoria. Frågor som lyfts fram är europeiseringen av verksamhetsmiljön, den tekniska utvecklingen, omvälvningen inom kommunikation, en resurseffektiv trafikpolitik, miljöaspekter och samarbetet med Ryssland.

I början av året sammanställs i samarbete med Yle (Rundradion Ab) ett nyhetssammandrag om händelser med anknytning till ministeriet. Jubileumsåret kommer till synes särskilt på hösten 2012, då ministeriet bland annat håller öppet hus i de nyrenoverade lokalerna på Södra esplanaden i Helsingfors.

Ytterligare information:
Johanna Stenholm, kommunikationschef, tfn 040 730 0725