null Trafikledsprojekten i stimulanspaketet offentliggörs i månadsskiftet januari–februari

Trafikledsprojekten i stimulanspaketet offentliggörs i månadsskiftet januari–februari

Nyhet 08.01.2009 15.57 fi sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har presenterat kommunikationsministeriets förslag till trafikledsprojekt i regeringens stimulanspaket. Enligt förslaget inleds arbetena på bland annat stamväg 51 under detta år. Regeringens detaljerade projektlista offentliggörs i början av februari, då den överlämnas till riksdagen.

Ministerierna överlämnade sina förslag till stimulanspaketet till finansministeriet den 7 januari. Kommunikationsministeriets förslag till stimulanspaketet omfattar tilläggsmedel på ca 170 miljoner euro för basunderhåll av trafikleder och för att tidigarelägga fyra vägprojekt.

De vägprojekt man vill inleda under detta år är stamväg 51 på avsnittet Stensvik-Kyrkslätt, vägprojektet i Nyslotts centrum, broar i Kuopio och omfartsvägen vid Joensuu. Arbetena inom basunderhållet omfattar byggande av broar och leder för gång- och cykeltrafik, banarbeten samt små regionala projekt, så som förbättrande av trafiksäkerheten i korsningar.

Med stimulanspaketet vill man snabbt få igång projekt som samtidigt förbättrar den regionala sysselsättningen, näringslivets verksamhetsförutsättningar och trafiksäkerheten. Byggnadsprojekt för infrastruktur sysselsätter i medeltal 17 personer för varje miljon euro som satsas i projekten: 8 personer på byggnadsplatsen, 6 personer i byggnadsindustrin och 3 personer i kringtjänsterna.

Enligt en prognos från Statens tekniska forskningscentral minskar investeringarna i infrastruktur under 2009 med över 10 procent. Det innebär att antalet arbetsplatser minskar med 4000-6000.