Trafikminister Kyllönens kondoleanser med anledning av trafikolyckan i Ryssland

Nyhet 17.02.2014 15.56 fi sv en

Trafikminister Merja Kyllönen har framfört sina kondoleanser till Rysslands trafikminister Maxim Sokolov med anledning av den olycka som inträffade på servicevägen intill Saima kanal lördagen den 15 februari.

Minister Kyllönen uttrycker sitt deltagande och sina djupaste sympatier till dem som skadades i olyckan och till familjer och vänner till offren i olyckan.