Tillbaka

Trafikminister Vehviläinen: Beslutet om statsstöd till västmetron tas i förhandlingarna om budgetramen

Trafikminister Vehviläinen: Beslutet om statsstöd till västmetron tas i förhandlingarna om budgetramen

Pressmeddelande 24.01.2008 16.50 sv

Enligt trafikminister Anu Vehviläinen har man inom regeringen kommit överens om att finansieringsbeslutet om statsstöd till västmetron fattas den 11 mars vid regeringens förhandlingar om budgetramen.

Staten förutsätter att Esbo och Helsingfors stads metrobolag presenterar en detaljerad utredning och kostnadsberäkning av projektet. Städerna bör samtidigt tillsammans med kommunikationsministeriet göra en bedömning av vilka kostnader som ska räknas till statsandelen.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030