Trafikministern vill främja ett omfattande bruk av elbilar

Nyhet 13.04.2010 15.47 fi sv

Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund från Statens tekniska forskningscentral (VTT) har kallats för att utreda hur man kan främja ett omfattande ibruktagande av elbilar i Finland. Trafikminister Anu Vehviläinen berättade om sitt beslut vid ett internationellt seminarium om elbilar i Helsingfors.

- Nu vill vi få fram sätt att främja användningen av elbilar med trafikpolitiska medel. Vi vill också undersöka hur man kan utveckla till exempel det nät av laddningsstationer som elbilarna behöver. Till det som ska utredas hör också hur ibruktagandet av den nya biltekniken inverkar på energikonsumtionen och på de klimatpolitiska målsättningarna, säger Vehviläinen.