Trafikskyddets roll förtydligas

Nyhet 13.05.2014 15.20 fi sv

Trafikskyddets logo (Foto: Trafikskyddet)

Kommunikationsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt vars mål är att utveckla och förtydliga Trafikskyddets roll gällande kompletterande av den egentliga myndighetsverksamheten i fråga om främjande av vägtrafiksäkerheten.

Projektet bottnar i den utredning av arbetsfördelningen gällande säkerhetsverksamheten för vägtrafik som utredningsman Matti Roine genomförde hösten 2013. Målet är att förtydliga och effektivera kontrollen och styrningen av säkerhetsverksamheten för vägtrafik samt att försäkra att olika aktörers uppgifter inte överlappar varandra.

Trafikskyddet utvecklas som en offentligrättslig förening. Målet är att koncentrera Trafikskyddets verksamhet till dess starka kompetensområden, det vill säga kommunikation, kampanjer, upplysning och utbildning.

Till Trafiksäkerhetsverket Trafi koncentreras koordinationen av och ansvaret för utveckling av säkerhetsverksamheten för vägtrafik.