Trängselavgifter för Helsingforsregionen utreds utgående från tre modeller

Nyhet 04.03.2009 09.09 fi sv

I den utredning av trängselavgifter som har startas och leds av kommunikationsministeriet har man beslutat granska vilka effekter tre olika modeller för trängselavgifter har på trafiken och samhället i Helsingforsregionen.

Med hjälp av modellerna har man för avsikt att klarlägga om man med trängselavifter kan främja de trafikpolitiska målen i Helsingforsregionen. Avsikten med utredningen är inte att välja vilken modell för trängselavgifter som ska införas i regionen, utan att skapa ett informationsunderlag för diskussion om trängselavgifter och deras verkningar.

De modeller som ska utvärderas valdes så att man i det första skedet tillsammans med intressentgrupperna undersökte flera olika modeller för trängselavgifter. På basen av undersökningen stannade man för att göra en bredare utvärdering av tre modeller, som skiljer sig från varandra bland annat i fråga om omfattning, grunden för avgiften och tekniskt utförande. Till utvärderingen av effekterna ville man välja olika slag av modeller för trängselavgifter, så att man kan jämföra effekten av dem också sinsemellan.

De modeller för trängselavgifter som ska utvärderas är: cirkelmodellen som påminner om det system som införts i Stockholm, linjemodellen där regionen är indelad i flera områden och zonmodellen med en inre och yttre avgiftszon. De ska jämföras med vad som händer om man inte går in för trängselavgifter. Dessutom ska man undersöka om man på något annat sätt än med trängselavgifter kan få samma eller bättre effekter.