null Transport av farliga ämnen tryggas under undantagsförhållanden

Transport av farliga ämnen tryggas under undantagsförhållanden

Pressmeddelande 02.04.2020 13.42 fi sv en

Transport av farliga ämnen (Foto: Shutterstock)

Statsrådet har utfärdat förordningar som sätter i kraft de separata överenskommelserna som ingåtts om transport av farliga ämnen (TFÄ).

De internationella separata överenskommelserna syftar till att garantera fortsatta TFÄ-transporter i överensstämmelse med kraven också under denna exceptionella situation. Separata överenskommelser kan ingås i fråga om väg- och järnvägstransporter där största delen av transporter av farliga ämnen sker.

I exceptionella situationer är det inte nödvändigtvis möjligt att ordna alla de TFÄ-utbildningar och -prov som ansluter till yrkeskompetens eller genomföra återkommande eller mellanliggande kontroller av transportcisterner och TFÄ-besiktningar av fordon.

De särskilda överenskommelserna ger möjlighet att år 2020 undantagsvis förlänga giltighetstiden för tillstånd, godkännanden och intyg som skulle löpa ut inom en snar framtid.

Transport- och kommunikationsverket undertecknade de separata överenskommelserna den 30 mars 2020. Statsrådet fattade i dag de 2 april 2020 beslut om sättande i kraft av de särskilda överenskommelserna genom förordningar av statsrådet. Förordningarna träder i kraft den 3 april 2020.

Överenskommelserna publiceras finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (www.traficom.fi). Transport- och kommunikationsverket ger information om de separata överenskommelserna på finska och svenska.

Ytterligare upplysningar:

Mari Suominen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 562 7779