Transportforum tar under Finlands ledning itu med trafikens klimatinverkan

Pressmeddelande 23.05.2008 09.15 fi sv

Ett nytt internationellt transportforum sammanträder den 28-30 maj i Leipzig i Tyskland. Finland är första ordförandeland för samarbetsorganet för trafikpolitiska beslutsfattare samt representanter för företag och forskning.

Tema för konferensen som hålls på ministernivå är transporter och klimatpolitik. Bland de hundratals deltagarna väntas flera tiotal transportministrar. Ordförande är trafikminister Anu Vehviläinen.

I Leipzig ska man bland annat diskutera oljans och transporternas inbördes beroende och hur man genom att utveckla tekniken och fatta trafikpolitiska beslut kan förbättra miljösituationen och miljöeffekterna av transporter i ekonomier som är i utveckling.

Teman som tas upp i workshopar är bl.a. transporternas energieffektivitet och förändringar i trafikbeteendet.

Huvudtalare vid forumet är Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Andra talare är bl.a. IPCCs ordförande, ekonomisten Rajendra Kumar Pachauri, verkställande direktören för Airbus Thomas Enders och generalsekreteraren för OECD Angel Gurriá.

Forskarvärlden representeras vid konferensen av bl.a. professor Julia King från Aston University, som forskat i trafik med låga utsläpp, och professor Pekka Himanen.

ITF grundades senaste år som en fortsättare till Europeiska transportministerkonferensen CEMT. Transportforumet har 51 medlemsländer. ITF fungerar som associerad organisation till OECD, på samma sätt som CEMT tidigare.