Tre månaders förflyttningstillstånd för importbilar och motorcyklar blir bestående

Pressmeddelande 29.12.2005 14.40 sv

De förflyttningstillstånd som ges för importerade bilar och motorcyklar för eget bruk ändras till att bestående bli tre månader långa. Tillstånden beviljas av tullverket. Perioden på tre månader räknas från den dag tillståndet beviljas.

Statsrådets förordning i frågan träder i kraft den 1 januari 2006.

Med ett fordon som en privatperson importerat för eget bruk får man med det tillstånd tullen beviljar köra i högst tre månader utan att betala skatt och utan att registrera fordonet i Finland. En förutsättning för tillståndet är emellertid bl.a. att registreringsbesiktningen av fordonet inleds inom tio dagar efter det tullen beviljat tillståndet. Fordonet bör också ha försäkring.

Bruket av fordonet begränsas inte till något speciellt ändamål under den tid förflyttningstillståndet är i kraft och färdvägen registreras inte. Tidigare beviljades förflyttningstillstånd för högst sju dagar och då man ansökte om tillstånd noterades uppgifter om ändamålet för användningen och färdvägen i registret.

Våren 2003 började man tillfälligt bevilja förlängda förflyttningstillstånd. Sedan dess har man årligen förlängt förordningen. Nu blir förfarandet alltså bestående.


Ytterligare information:

biträdande avdelningschef Reino Lampinen, tfn (09) 160 28639
äldre regeringssekreterare Maija Audejev, tfn (09) 160 28566