null Tre nya statsbolag inledde sin verksamhet

Tre nya statsbolag inledde sin verksamhet

Nyhet 01.01.2010 07.05 fi sv en

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde inledde tre nya statliga aktiebolag sin verksamhet från början av 2010: Arctia Shipping Ab, Finavia Abp och Meritaito Ab.

Arctia Shipping Ab producerar isbrytningstjänster, specialtjänster med kombifartyg och förbindelsefartygstjänster samt annan verksamhet som betjänar sjötrafik i Finland och utomlands. Dessutom bedriver aktiebolaget underhållsservice och fraktningsverksamhet av fartyg i hemlandet och utomlands. Arctia Shipping Ab är ett aktiebolag som grundats ur Rederiverkets affärsverksamheter.

Finavia Abp har i uppgift att underhålla och utveckla statens nät av flygplatser och Finlands flygledningstjänst för civil- och militärflygets behov samt att erbjuda flygtrafiktjänster inom Finlands luftrum. Finavia Abp fortsätter med funktionerna från Luftfartsverket Finavia.

Meritaito Ab:s uppgifter är skötsel av farleder, användning och underhåll av kanaler, förebyggande och bekämpning av miljöolyckor, vattenbyggande, planerings- och experttjänster, sjömätning samt andra uppgifter som anknyter till farleder och vattenbyggande. Bolagets uppgifter hörde tidigare till Sjöfartsverkets interna produktion.