Tre sökande intresserade av regional digital-tv-verksamhet i Vasatrakten

Pressmeddelande 04.12.2006 16.26 sv

Tre sökande har anmält sitt intresse att utöva regional digital-tv-verksamhet i Vasatrakten. Statsrådet hade förklarat en nätkoncession för det digitala sändningsnätet som skall byggas i området samt programkoncessioner för nätet lediga att sökas. Ansökningstiden gick ut den 4 december.

De sökande är Vasa Läns Telefon Ab, KRS-TV r.f. och När-TV r.f. Samtliga sökanden ansökte om både nät- och programkoncession.

Med hjälp av det sändningsnät som byggs i Vasaregionen tryggar man bl.a. den fortsatta sändningen av Sveriges televisions kanaler SVT1 och SVT2 samt de nuvarande när-tv-kanalerna. Även annat televisions- och radioutbud kan förmedlas i samma nät.

Koncessionerna tilldelas av statsrådet.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn 09-160 28463, 040 765 7887 (programkoncessioner)
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505 (nätkoncessionen)