Tre sökande till kanslichef vid kommunikationsministeriet

Nyhet 28.01.2011 16.24 fi sv

Ansökningstiden till tjänsten som kanslichef vid kommunikationsministeriet gick ut den 28 januari 2011. Tjänsten söktes av tre personer.

De sökande är:

ekonomie magister Juho Lipsanen
regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet
kanslichef Harri Pursiainen, kommunikationsministeriet

Kanslichefens tjänsteperiod är fem år. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde .

Kommunikationsministeriets uppgift är att främja samhällets funktion och befolkningens välfärd genom att se till att medborgarna och näringslivet erbjuds högklassiga, säkra och förmånliga transporter och kommunikationer och att företagen i branschen har förutsättningar för en konkurrenskraftig verksamhet.