Treaxlade lastbilars maximimassa höjs till 28 ton

Nyhet 13.05.2016 15.09 fi sv en

Lastbilar (Foto: Rodeo)

Kommunikationsministeriet inleder beredningen av en förordningsändring genom vilken treaxlade lastbilars maximala massa permanent höjs så att den är 28 ton oberoende av registreringsår.

Enligt gällande bestämmelser har nya treaxlade lastbilar som registrerats efter den 1 november 2013 en maximal massa på 26 ton. Den största tillåtna vikten för äldre bilar är 28 ton fram till våren 2018 då övergångsperioden på fem år upphör.

Förordningsändringen medför att största delen av dessa bilar också efter att övergångsperioden upphört kan ha en maximal massa på 28 ton. Dessutom är det möjligt att ändringsbesiktiga största delen av de treaxlade bilar som tagits i bruk efter oktober 2013 så att den största massan är 28 ton.

Dessutom utreder ministeriet om den största tillåtna massan för sexaxlade påhängsvagnskombinationer kan höjas från nuvarande 48 ton till 52 ton.