null Tryggandet av kollektivtrafiken i glesbygdsområden ska utredas

Tryggandet av kollektivtrafiken i glesbygdsområden ska utredas

Pressmeddelande 04.02.2008 09.57 sv

Trafikminister Anu Vehviläinen har tillsatt en utredningsman för att göra en bedömning av hur man i glesbygdsområden bäst kan trygga tjänsterna inom kollektivtrafiken.

Utredningen görs av kommundirektören i Tohmajärvi Olli Riikonen.

Med den nuvarande verksamhetsmodellen har det visat sig vara svårt att bevara en skälig nivå på tjänsterna inom kollektivtrafiken i glesbygdsområden. Situationen är besvärlig i synnerhet för de invånare som saknar bil, men också de måste garanteras möjligheter att röra på sig och erhålla basservice.

Riikonens utredningsarbete ska vara färdigt den 15 september. En mellanrapport om arbetet ges före utgången av april. Som stöd för arbetet grundas en bakgrundsgrupp som leds av kommunikationsministeriet och där representanter för länsstyrelsernas trafikavdelningar och Kommunförbundet ingår.
Ytterligare information:
utredningsman Olli Riikonen, tfn (013) 684 3010 eller 040 514 0799
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260