Tung trafik över gränserna och elektronisk kommunikation teman vid rådsmötet

Nyhet 04.06.2014 11.48 fi sv

Europeiska unionen (Bild: EU, 2013)

Ministrarna som ansvarar för EU:s trafik- och kommunikationsärenden samlas i Luxemburg den 5-6 juni 2014.

EU:s trafikministrar diskuterar hur i fortsättningen modulkombinationer inom tung trafik kunde köra över medlemsstaternas gränser.

EU:s trafikministrar samlas den 5 juni i Luxemburg. Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen representerar Finland vid mötet.

Ministrarna ska också nå en politisk överenskommelse om ändrande av befogenhetsdelningen mellan Europeiska järnvägsbyrån (ERA) och nationella säkerhetsmyndigheterna. Ändringarna skulle beröra materielenheternas godkännande för försäljning samt beviljande av säkerhetsintyg som beviljas järnvägsbolagen.

EU:s kommunikationsministrar samlas den 6 juni i Luxemburg. I och med att minister Kiuru är förhindrad, representeras Finland av Finlands ambassadör för EU-representationen.

Vid telerådsmötet behandlas lägesrapporterna för förslaget till förordningen gällande EU:s inre marknad för elektronisk kommunikation samt förslaget till direktiv gällande nät- och informationssäkerheten i EU.