TV-utbudet har blivit mångsidigare, kanalerna har klara roller

Pressmeddelande 11.10.2004 00.00 sv

De rikstäckande analoga TV-kanalerna - Rundradions TV1 och TV2, MTV3 och Fyran - erbjöd under 2003 ett mångsidigare programutbud än någonsin tidigare under de fyra rikstäckande kanalernas tid. Arbetsfördelningen mellan Rundradion och de kommersiella TV-kanalerna blev ännu klarare än tidigare. Kanalerna för allmännyttig service, TV1 och TV2, betonade ett informativt utbud. Till skillnad från tidigare år gick TV2 förbi TV1 som den mångsidigaste analoga TV-kanalen.

Uppgifterna framkommer ur utredningen Finländskt tv-utbud 2003, som kommunikationsministeriet låtit göra. I den undersöktes de analoga och digitala TV-kanalernas utbud och mångsidighet. Undersökningen gjordes nu för fjärde gången.

Kanalerna för allmännyttig service, TV1 och TV2, var klart mångsidigare än de andra kanalerna. Rundradions analoga (TV1, TV2) och digitala (YLE24, YLE Teema, FST-D) TV-kanaler erbjuder enligt undersökningen ett mycket heltäckande och inhemskt program. De analoga kanalernas program har redan under ett par års tid blivit ännu mer informativt än tidigare. Det digitala utbudet domineras klart av akualitetsprogrammen; de fyllde en dryg fjärdedel av programtiden.

De rikstäckande analoga TV-kanalerna sände under 2003 sammanlagt 397 veckotimmar, alltså cirka 57 timmar program dagligen. Det finländska TV-utbudet var som helhet mycket likartat jämfört med året innan. Programutbudet dominerades av utländsk fiktion, som utgjorde omkring en femtedel av utbudet. Näst störst var utbudet på aktualitets- och dokumentärprogram samt filmer. Över hälften av programutbudet var inhemsk produktion. Serieprogrammen dominerade programutbudet och repriserna utgjorde en tredjedel.

De digitala kanalerna - YLE24, YLE Teema, FST-D, Subtv och Sportkanalen - sände under 2003 290 veckotimmar program. De digitala kanalernas utbud var som helhet av samma typ som de analoga kanalernas utbud, fastän de digitala kanalerna förutom FST-D har specialiserat sig på vissa typer av program.