null Undantagsbestämmelserna om körtider och viloperioder förlängs

Undantagsbestämmelserna om körtider och viloperioder förlängs

Pressmeddelande 23.04.2020 13.33 fi sv en

Rekka tiellä (Kuva: Shutterstock)

Statsrådet har beslutat att förlänga de temporära avvikelser från körtiderna och viloperioderna för tung trafik som gjorts på grund av coronasituationen. Avvikelserna gäller till och med den 31 maj 2020.

Den viktigaste ändringen jämfört med undantagsförordningen från mars är att körtiden per dygn får vara högst 11 timmar. Den nya undantagsförordningen träder i kraft den 26 april 2020.

De nya temporära undantagen är att:

1) körtiden per dygn får vara högst 11 timmar,

2) körtiden per vecka får vara högst 60 timmar,

3) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor får vara högst 120 timmar,

4) dygnsvilan ska vara minst 9 timmar varje dag,

5) veckovilan får förkortas till minst 24 timmar varannan vecka utan ersättande vilotid,

6) det efter en körperiod på 5,5 timmar ska tas ut en rast på 45 minuter och rasten får också delas så, att en rast på 30 minuter tas ut först, följt av en rast på 15 minuter,

7) den regelbundna veckovilan, annanstans än på fordonets stationeringsort, enligt förarens önskemål får tillbringas i ett fordon om fordonet är utrustat med ändamålsenliga sovmöjligheter för varje förare och fordonet står stilla.

Undantagen gäller både i nationell och internationell trafik. De bestämmelser som nu träder i kraft är i praktiken nästan desamma som motsvarande undantag i Sverige.

Ytterligare information

Erik Asplund, ledande sakkunnig, tfn 050 463 7034

Veli-Matti Syrjänen, specialsakkunnig, tfn 050 470 7708

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916