Tillbaka

Underhållningstjänster är viktiga för utvecklingen av bredbandet

Underhållningstjänster är viktiga för utvecklingen av bredbandet

Pressmeddelande 23.01.2007 16.18 sv


Genom att främja konkurrensen har man fått ner priset på bredbandsförbindelser och förbättrat deras tillgänglighet. Man bör fortsättningsvis se till att konkurrensen fungerar, så att tillgången också på de snabbaste förbindelserna ökar. En fungerande konkurrens ökar telebolagens beredskap att investera i att utveckla kommunikationsnäten.

Det anser uppföljningsgruppen för den nationella bredbandsstrategin, som publicerade sin slutrapport den 23 januari.

Den bredbandsstrategi som statsrådet godkände i början av 2004 har enligt slutrapporten lyckats i synnerhet med att öka antalet bredbandsförbindelser, att sänka priserna och att förbättra den regionala tillgängligheten.

Uppföljningsgruppen anser att åtgärder i fortsättningen borde riktas på att upprätthålla användarnas intresse och på att skapa användarrutiner. Om kommunikationsnätet effektivt tas i bruk har Finland en möjlighet att vara bland de främsta i fråga om att producera och utnyttja bredbandstillämpningar.

- Användningen av teleförbindelser i kommunikationen mellan personer, ett mångsidigt utnyttjande för underhållning samt innehållsproduktion och växelverkan mellan nätsamfund förstärker kunnandet och främjar utvecklingen av informationssamhället, konstateras i rapporten.

Den internationella positionen har förbättrats

Finland ligger på sjunde plats i världen beträffande antalet bredbands-internetanslutningar i förhållande till folkmängden. För tre år sedan låg Finland på 15 plats. Inom Europeiska unionen har Finland stigit från sjätte till tredje.

Tillgången på fasta bredbandsförbindelser har för sin del främjats av kommunernas och landskapens regionala strategier. Bredbandsförbindelse går nu att få till över 96 procent av de finländska hushållen. Under de närmaste åren fås resten av hushållen med i bredbandsnätet genom trådlösa förbindelser. De nya tekniska lösningarna ökar användarnas valmöjligheter också i glesbygden.


Kansallinen laajakaistastrategia, loppuraportti (Den nationella bredbandsstrategin, slutrapport). Kommunikationsministeriets publikationer 03/2007 finns på ministeriets webbplats www.mintc.fi/julkaisusarja. I tryckt form utkommer slutrapporten i början av februari. Försäljning Edita Abp, tfn 0204 5005.

Ytterligare information:
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505
konsultativa tjänstemannen Tatu Tuominen, tfn (09) 160 28585, 050 341 7607