Undersökningen Mobiltjänstmarknaden i Finland 2005: Paketerbjudanden ökade mängden textmeddelanden

Pressmeddelande 26.04.2006 11.39 sv

I Finland skickades i fjol 2,8 miljarder privata textmeddelanden - 29 procent mer än året innan. Privatpersonernas textmeddelanden är fortfarande den mest använda mobiltjänsten.

Kommunikationsministeriet undersökte nu marknaden för textmeddelanden och andra mobiltjänster för sjunde gången. I undersökningen delas marknaden in i tjänster för privatkommunikation, innehållstjänster och datatjänster. I fjol steg det totala värdet för de här tjänsterna med 16 procent från året innan till cirka 284 miljoner euro.

Tillväxten i trafiken för textmeddelanden beror främst på att prissättningen har förändrats, i operatörernas paketerbjudanden ingår ett visst antal textmeddelanden i månadsavgiften. Priset på textmeddelanden sjönk fortsättningsvis 2005. Det totala värdet av marknaden för textmeddelanden steg emellertid till 178 miljoner euro, vilket var 13 procent mer än året innan.

Innehålls- och datatjänsterna utgör en dryg tredjedel av marknaden för mobiltjänster. Marknaden för datatjänster växte i fjol mest, med 43 procent till 30 miljoner euro. Marknaden för innehållstjänster växte med 16 procent till 71 miljoner euro. Av innehållstjänsterna är de mest vinstgivande söktjänster, ringsignaler och chat-tjänster.

Under de närmaste åren väntas operatörerna marknadsföra mer mobiltjänster, de senaste åren har konkurrensen koncentrerats till priserna på samtal och textmeddelanden.

I undersökningen klarlade man också antalet mobiltelefoner som fungerar med olika teknik. Man antar att den tredje generationens mobiltelefoner blir vanligare under detta år, bland annat för att det blivit tillåtet att sälja telefoner bundna til abonnemang.

Vid årsskiftet hade nästan hälften av mobiltelefonerna, dvs 2,5 miljoner, färgdisplay. Mobiltelefoner med kamera fanns det cirka 1,2 miljoner och intelligenta telefoner omkring 300 000, alltså sex procent av alla anslutningar.

I undersökningen jämfördes marknaden för textmeddelanden i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Italien. Danskarna är flitigast med att texta meddelanden: de skickade per månad i medeltal 149 textmeddelanden från varje anslutning. I Finland skickades i medeltal 44 textmeddelanden per månad och i Sverige 20.


Ytterligare information:
forskare Mikael Åkermarck, tfn (09) 160 28396, 0400 533 847
kommunikationsrådet Kari T. Ojala, tfn (09) 160 28725, 0400 812 509