Tillbaka

Understöd till svenskspråkiga nyhetstjänster lediga att sökas

Understöd till svenskspråkiga nyhetstjänster lediga att sökas

Pressmeddelande 19.01.2007 13.47 sv


Kommunikationsministeriet förklarar 2007 års understöd för produktion av svenskspråkiga nyhetstjänster lediga att sökas.

Frågan om att understöda svenskspråkiga nyhetstjänster blev aktuell då Rundradion upphörde med att köpa tjänster av FNB. I statsbudgeten för 2007 finns ett anslag på 150 000 euro reserverat för understöd till produktion av nyhetstjänster på svenska.

Ansökningstiden för understöden går ut den 2 februari 2007.

Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601