Uppbindning skall tillåtas med tredje generationens mobiltelefoner

Pressmeddelande 19.05.2005 11.33 sv

Kommunikationsminister Leena Luhtanen vill avlägsna förbudet mot uppbindning vid handel med tredje generationens mobiltelefoner. Luhtanen förutsätter i alla fall att man ser till konsumentens rättigheter vid de fortsatta förberedelserna av förändringen.

Uppbindning för vanliga gsm-telefoner godkänns inte heller i fortsättningen. - Så kan vi säkra att förmånliga tjänster alltid finns att få också för de konsumenter som inte vill ha ny teknik, säger Luhtanen.

Konsumentverket har fäst uppmärksamhet vid missförhållanden med uppbindning. För att man skall kunna undvika dem bör operatörerna bl.a. erbjuda teletjänster också utan uppbindning och i marknadsföringen bör man alltid meddela vad anslutningen kostar utan apparaturen. Längden på avtalet med konsumenten skulle vara begränsad till två år.

Genom att tillåta uppbindning främjar man användningen av ny mobiltelefonteknik och nya mobiltelefontjänster. Finland har blivit efter de allra mest progressiva länderna i fråga om att ta i bruk nya mobiltelefontjänster. Enligt kommunikationsministeriets uppskattning är en viktig orsak till det att man i Finland använder apparater som till sina egenskaper är enklare än i de länder där operatörerna subventionerar apparaternas pris.

Finland är vid sidan av Italien det enda landet i Europa där uppbindning av mobiltelefonanslutningar och mobiltelefoner är förbjuden.

Bestämmelserna om upphandling tas med i det förslag till förändring av kommunikationsmarknadslagen som är under beredning. Regeringen har för avsikt att i juni ge förslaget till riksdagen.

Lagen skulle vara i kraft i tre år. Under den tiden skulle ministeriet noga följa med lagens verkningar och om det finns skäl att förändra förfaringssättet.

Till redaktionernas kännedom:
Kommunikationsministeriet fick under april 43 utlåtanden om det utkast till förändring av kommunikationsmarkandslagen som var på remiss. Utlåtandena finns (på finska) på ministeriets webbsidor på www.mintc.fi/viestinnanlakihankkeet

Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn 0500 787 742
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn 0500 812 505