null Uppdatering av listan över evenemang av samhällelig betydelse

Uppdatering av listan över evenemang av samhällelig betydelse

Pressmeddelande 25.03.2020 16.59 fi sv en

Kommunikationsministeriet inleder arbetet med att uppdatera listan över evenemang av samhällelig betydelse. Evenemang av samhällelig betydelse som bestäms genom förordning är evenemang som ska televiseras inom Finlands territorium så att en betydande del av allmänheten avgiftsfritt kan följa dem antingen som direktsändning eller som bandad sändning.

Evenemang av samhällelig betydelse i Finland är för närvarande bl.a. slutspelen i världsmästerskapen i fotboll för herrar samt öppnings-, kvartsfinal-, semifinal- och finalmatcher i slutspelen i europamästerskapen i fotboll för herrar samt matcher som spelas av det finländska landslaget i dessa tävlingar liksom också världsmästerskapen i ishockey för herrar.

Idrottsevenemang för kvinnor och nya idrottsgrenar med i bedömningen

Det har gått 12 år sedan listan upprättades och under den tiden har bland annat tittarsiffrorna för idrottsevenemang för kvinnor stigit och damidrottens ställning förändrats på ett avgörande sätt. I samband med bedömningen av listan är det också skäl att se över hur idrottsgrenarnas inbördes popularitet har förändrats och huruvida listan borde kompletteras med nya idrottsgrenar.

– Den nuvarande listan över evenemang av samhällelig betydelse motsvarar inte dagsläget. Man bör också titta på de stora idrottsevenemangen och de paraolympiska spelen för kvinnor. Det är viktigt att stärka jämställdheten och likabehandlingen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Avsikten är att förteckningen över enskilda idrottsevenemang som införs i förordningen ska hållas kortfattad, eftersom en utvidgning av listan kan påverka televisionsbolagens villighet att förvärva TV-rättigheter till olika idrottsevenemang. Detta skulle kunna leda till att mindre populära idrottsgrenar inte alls görs tillgängliga för allmänheten.

Listan ingår i statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet, som ändras nästa gång efter att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation trätt i kraft hösten 2020. I samband med detta bedöms också hur aktuell listan över evenemang av samhällelig betydelse är. Listan baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet).

Ytterligare information:

Päivi-Maria Virta, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2185

Elina Thorström, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2393