Utkast till lag för att förnya förarutbildningen

Nyhet 19.05.2017 14.19 fi sv

(Foto: KM)

Kommunikationsministeriet har skickat ett utkast till lag för att förnya prestationskraven för körkort på remiss. Ändringarna som föreslås i körkortslagen gäller andra körkortskategorier än de som ger rätt att köra lastbil och buss. De nuvarande undervisningskraven som grundar sig på läroplaner ska slopas och inlärningsmetoden och tiden som används för inlärning ska kunna bestämmas fritt.

Remisstiden går ut den 22. juni 2017. Lagförslaget är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

- Det är fråga om en omfattande reform som gäller en stor mängd människor. Därför önskar jag att utkastet kommenteras aktivt och i bred omfattning. Förslaget syftar till att klargöra och lätta upp regleringen som gäller körkort så att man samtidigt beaktar kraven på trafiksäkerhet. Genom att öka flexibiliteten i undervisningen kan man också sänka körkortets pris, säger kommunikationsminister Anne Berner.