null Utländska medborgare kan på vissa villkor verka som befälhavare på handelsfartyg

Utländska medborgare kan på vissa villkor verka som befälhavare på handelsfartyg

Pressmeddelande 15.05.2008 15.13 fi sv

Befälhavaren på ett handelsfartyg under finsk flagg behöver i fortsättningen inte vara finsk medborgare. En lagändring som häver kravet på medborgarskap träder i kraft den 1 juni.

Vilken utlänning som helst får emellertid inte heller i fortsättningen fatta rodret på ett finskt fartyg. Som befälhavare får verka endast en medborgare i ett land som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett minimivillkor är också kravet att befälhavaren bör känna Finlands sjöfartslagstiftning. I praktiken innebär det att befälhavaren måste kunna finska eller svenska mycket bra.

Efter ändringen motsvarar Finlands sjölag EU:s lagstiftning. Enligt Europeiska kommissionen hindrade det medborgarskapskrav för befälhavaren som ingick i Finlands sjölag arbetstagarnas fria rörlighet och var därför mot EU:s grundläggande principer.

Ytterligare information:
sjöfartsrådet Aila Salminen, tfn (09) 160 28491 eller 040 5720166