null Utredning: Det lönar sig att samtidigt bygga avloppsnät och dra optisk fiber

Utredning: Det lönar sig att samtidigt bygga avloppsnät och dra optisk fiber

Pressmeddelande 07.05.2008 10.05 fi sv

I glesbygdsområden lönar det sig att bygga bredbandsnät baserade på optiska fibrer samtidigt som man bygger nya avloppsnät. Så kunde man förmånligt få en fast fiberförbindelse eller beredskap för en sådan i upp till tiotals tusen fastigheter årligen.

Det här förslaget ingår i en utredning som kommunikationsministeriet låtit göra. Incitamentet för att bygga två nät samtidigt är förordningen om avloppsvatten, som tvingar kommunerna att på landsbygden helt förnya behandlingen av avloppsvatten under de närmaste åren. Utredningen publicerades vid ett bredbandsseminarium som hölls den 7 maj.

Ett av de centrala projekten i Finlands program för informationssamhället är att höja överföringshastigheten i datanät. Man vill till år 2015 erbjuda hushåll, företag och offentlig förvaltning snabba bredbandsförbindelser på upp till 100 megabit. Sådana kräver teknik med optisk fiber.

Inom många vattenandelslag planerar man för närvarande byavisa eller områdesvisa avloppsnät, så att den regionala behandlingen av avloppsvatten till slutet av 2013 fås i det skick som förordningen om avloppsvatten förutsätter.

Genom att man drar kabel samtidigt som man gräver för avloppsnätet kan man bygga lokala nät av optisk fiber för en marginell kostnad jämfört med vad det kostar att bygga ett skilt nät. Enligt uppskattningar kommer hundratals miljoner euro att användas för att bygga system för avloppsvatten under de närmaste fem-sex åren.

Förordningen om avloppsvatten berör direkt cirka 350 000 stadigvarande bostäder och en miljon invånare samt cirka 450 000 fritidsbostäder - totalt omkring 800 000 fastigheter. Av dem kommer uppskattningsvis hela 60 procent att få avloppsrening baserad på byavisa, kommunvisa eller andra områdesvisa lösningar.

I utredningen påpekas att staten och kommunerna nu i samband med genomförandet av kraven i förordningen om avloppsvatten har en god möjlighet att bereda sig på lokala nät av optisk fiber. Behovet av tilläggsfinansiering är överkomligt. Finansiering behövs för att dra en förbindelsekabel från de lokala näten till nätoperatörernas nät.

Ytterligare information
kommunikationsrådet Kari T. Ojala, tfn (09) 160 28725, 0400 812 509