Utredning: Oljepriset minskade kostnaderna för svaveldirektivet

Nyhet 26.05.2015 15.47 fi sv

Rahtilaiva (Kuva: Rodeo)

De kostnader som svaveldirektivet medfört för företag har enligt preliminära uppgifter inte varit lika höga som ursprungligben befarades, framgår av en utredning om svaveldirektivets konsekvenser som arbets- och näringsministeriet och kommunikationsministeriet låtit genomföra. Svavelregleringen trädde i kraft den 1 januari 2015.

Den största enskilda orsaken till att kostnaderna inte höjts lika mycket som befarades var prisraset på brännolja, vilket har lindrat kostnadstrycket betydligt. Priset på marindiesel låg på våren 2015 på samma nivå som priset på tung brännolja år 2014.

Fartygen har i allmänhet övergått till att använda bränsle med låg svavelhalt. Transportkostnaderna sänks dock betydligt av att många fartyg med stor transportkapacitet har försetts eller kommer att förses med svavelrenare.