Utredningen visar: Transportinfrastrukturen stöder produktiviteten

Pressmeddelande 26.05.2008 13.00 fi sv

Finlands vägnät och annan infrastruktur har klart ökat industrins produktivitet. Den offentliga förvaltningens placeringar i infrastruktur har också varit lönsamma.

Det konstateras i en utredning som gjorts av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) på uppdrag av kommunikationsministeriet. Utredningen täcker nästan tre årtionden, från år 1975 till år 2003.

Den omfattande utredningen använder nya kalkyleringsmetoder för att beräkna det kapital som är bundet i väg- och baninfrastrukturen. Enligt utredningen hade väginfrastrukturen år 2003 ett värde av cirka 37 miljarder euro och järnvägsförmögenheten år 2005 ett värde av cirka 7 miljarder euro.

I det omfattande projektet klarlade man bland annat transporternas inverkan på produktivitet och tillväxt, logistikens funktionella andel och betydelse för samhällsekonomin, Finlands infrastrukturegendom samt olika modeller för upphandling vid offentliga investeringar.

Enligt utredningen kan man göra vägtransporterna effektivare genom att ändra resultatstyrningens strukturer. Resultatstyrningen blir bättre om man med hjälp av kapitalbudgetering övergår till en budgetering som stöder kapitalförvaltningen.

Det nya informationspaketet ger kommunikationsministeriet mycket nyttig information som kan utnyttjas i beredningen av trafik- och farledspolitiken.


Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset (Trafikens och transportens samhällsekonomiska verkningar), kommunikationsministeriets publikationer 25/2008.


Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Tuomo Suvanto, tfn (09) 160 28551, 040 7778127
enhetschef Juha Honkatukia, VATT, tfn (09) 702 2961