Utredningsman efterlyser omfattande omorganisering av persontrafiken

Nyhet 10.04.2013 15.47 fi sv

Den normala kollektivtrafiken och de övriga formerna av understödd persontrafik bör ses som en helhet. Denna princip bör synas i både planeringen och finansieringen och när tjänsterna produceras. Dessa är slutsatserna som kommunikationsministeriets utredningsman Juhani Paajanen har kommit fram till. Paajanen överlämnade sin rapport till trafikminister Merja Kyllönen den 10 april 2013.

Kommunikationsministeriets arbetsgrupp har studerat hur den offentliga finansieringen av kollektivtrafiken kunde utvecklas. Rapporten överlämnades åt trafikminister Merja Kyllönen den 10 april.

- Vi kommer att granska utredningsman Paajanens och arbetsgruppens förslag som en helhet. Rapporterna visar att målen för kollektivtrafiken inte kan uppnås utan strukturella förändringar. Det brådskar med att påbörja reformen av de offentligt finansierade persontransporterna enligt vad som bestämdes under regeringens ramförhandlingar.