null Utredningsman: Fartygstrafiktjänsterna till en central

Utredningsman: Fartygstrafiktjänsterna till en central

Pressmeddelande 12.05.2008 11.30 fi sv

Enligt utredningsman Erkki Kotiranta kan trafikinformationssystemen för fartyg förbättras genom att man koncentrerar de nu splittrade funktionerna till en ledningscentral. Också samarbetet mellan sjöstridskrafterna, Gränsbevakningsväsendet och Sjöfartsverket borde förbättras. Utredningen som gjorts på uppdrag av kommunikationsministeriet publicerades den 12 maj.

Den nya koordineringscentralen ska enligt förslaget ta emot, samla in och kombinera information om sjötrafiken, så att den är tillgänglig för alla som behöver den. Till centralen koncentreras de nuvarande trafikinformationssystemen för fartyg (VTS och GOFREP), lotsförmedlingen och koordineringen av isbrytning samt administrationen av väderleksuppgifter, information om läget på sjödistrikten och om isläget. Informationen kan utnyttjas också av sjöräddningen, tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Enligt utredningsmannen kan man bättre än hittills utnyttja de system för meddelanden som nu är i bruk om funktionerna leds från en enda central. I synnerhet kunderna drar nytta av det, eftersom den service de får blir bättre.

Enligt utredningen bör systemen för meddelanden och radardetektorerna för övervakning av havsområdena koncentreras till ett ställe. Den situationsbild som radarsystemet ger står också i fortsättningen till alla aktörers förfogande.

För närvarande är trafikinformationen för fartyg organiserad som fartygstrafikservice i regionala VTS-centraler, som ligger i sjödistrikten och Saimen-distriktet. Fartygstrafikservicen upprätthålls av Sjöfartsverket.

VTS (Vessel Traffic Service) har sedan 1996 förmedlat meddelanden och navigationsassistans till fartygen samt reglerat fartygstrafiken på finska, svenska och engelska. Målet med systemet är att förbättra fartygstrafikens säkerhet och smidighet och det har visat sig minska antalet olyckor.


Alusliikennepalvelun kehittäminen - Utvecklingsbehov hos fartygstrafiktjänsterna. Utredning. Kommunikationsministeriets publikationer 23/2008. Utredningen finns på webben på adressen www.lvm.fi.

Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 5527260
sjöfartsrådet Sirkka-Heleena Nyman, tfn (09) 160 28009 eller 0400 659324