Utredningsman Harpf skulle dela ut mediestöd och sänka tidningarnas mervärdesskatt

Nyhet 06.03.2014 13.31 fi sv en

Utredningsman Tuomas Harpf och bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen 5.3.2014 (Foto: kommunikationsministeriet)

Utredningsman, juris licentiat Tuomas Harpf föreslår i sin utredning att Finland skulle införa ett mediestödssystem som skulle dela ut produktionsstöd och innovationsstöd. Motsvarande modell används i Danmark. Stödåtgärderna skulle ändå vara tidsbestämda och möjligast konkurrensneutrala. Totalt skulle stöd för 30 miljoner euro utbetalas.

Bostads- och kommunikationsminister Pia Viitanen förhåller sig positivt till utredningsmannen Tuomas Harpfs förslag om direkt mediestöd. Enligt ministern är stödet motiverat i det pågående övergångsskedet.

- Jag för Harpfs förslag till diskussion i hela regeringen under de kommande ramförhandlingarna, lovar Viitanen.

Enligt Harpf kunde man i Finland ta i bruk en modell som motsvarar mediestödssystemet i Danmark, dvs. använda sig av modellens produktionsstöd och innovationsstöd.

Produktionsstöd (25 miljoner euro) kunde exempelvis beviljas för att täcka högst 30 procent av kostnaderna för producerande av journalistiskt innehåll. Stöd kunde beviljas både tryckta och webbpublikationer, men även journalistisk innehållsproduktion inom televisions- och radiobranschen. På detta sätt skulle stödet inom branschen vara helt konkurrensneutralt.

Innovationsstöd (5 miljoner euro) kunde däremot beviljas till utvecklingsprojekt inom mediebranschen. Exempelvis till utvecklande av nya produkter och lösningar inom produktutvecklingen. Med tanke på möjligast effektiv användning av stödet är det viktigt att produktutvecklingen skulle genomföras som gemensamma större projekt.

Därtill skulle Harpf sänka tidningarnas mervärdesskatt till fem procent vilket är den lägsta momskattesatsen som är godkänd i EU. Sänkningen borde vara tidsbunden och återspeglas i konsumentpriserna.