Utredningsman utreder möjligheterna att sända Sveriges television SVT under digitalåldern

Pressmeddelande 23.06.2004 00.00 sv

Kommunikationsministeriet låter utreda hur man kunde arrangera mottagningen av Sveriges televisions SVT:s sändningar i Finland då man övergår till digital televisionsverksamhet. Utredningen görs av TV:s tidigare programdirektör Astrid Gartz.

Regeringen fattade i februari 2004 ett principbeslut om att Finland övergår till digital television. Enligt det skall alla televisionssändningar i Finland vara digitala från 31.8.2007. Rundradion har fram till den tidpunkten koncession att sända SVT:s program i Finland.

I utredningsarbetet skall man kartlägga efterfrågan på SVT:s sändningar på olika håll i Finland, utreda möjligheten att använda olika distributionsnät för förmedlingen av sändningarna och göra en beräkning av kostnaderna för förmedling och mottagning i olika nät. Dessutom skall man utreda vilken beredskap och vilka möjligheter olika bolag har att bli ansvarig operator för vidaresändningen av SVT. Finansieringsalternativen för verksamheten skall också kartläggas.

Enligt regeringsprogrammet anser regeringen att det är viktigt att man garanterar televisionsprogrammens sebarhet i Norden.

En mellanrapport i utredningen väntas den 15 december 2004 och det egentliga förslaget senast den 31 maj 2005.

Tilläggsinformation:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601