Utredningsman vill gynna kombinationer av radio och webb

Nyhet 22.04.2010 14.41 fi sv

Konsult Markus Leikola har på uppdrag av kommunikationsministeriet utrett synpunkter på de kommersiella radiokanalernas nästa koncessionsperiod.

Leikolas rapport var bas för diskussionen då ministeriet förberedde de kommersiella radiokanalernas nästa koncessionsperiod som inleds år 2012. Ministeriet har nyligen sänt ett utkast till fördelningsprinciper för koncessionerna för utlåtanden.

Utredningsmannen anser att man vid beviljandet av koncessioner ska beakta multimedialitet, det vill säga en helhet som består av internet och radio. Ett lyckat webbkoncept borde vid sidan av ljudradion väga tungt, då man vid koncessionsbesluten bedömer den sökandes möjligheter till framgång, konstaterar utredningsmannen.

Som sitt viktigaste förslag anser Leikola att Finland bör få 3-4 starka, fullt riksomfattande kommersiella radiostationer. Å andra sidan bör man hindra radiostationer som verkar med regionala koncessioner att koppla ihop sig till en riksomfattande helhet.

Leikola föreslår att man till stora delar avstår från reglering av programinnehållet. Sin åsikt motiverar han med att man inte kan övervaka innehållet.

Utredningsmannens åsikter är hans egna och ministeriet har inte tagit ställning till dem.