Utredningsperson Astrid Gartz: SVT:s sändningar i Finland digitaliseras

Pressmeddelande 07.06.2005 09.53 sv

Det televisionsnät som sänder Sveriges SVT:s program i Finland skall digitaliseras. Koncessionen för nätet och för televisionsverksamheten skall läggas ut för ansökan under de närmaste åren. På så sätt skall man trygga sebarheten för Sveriges Televisions sändningar minst i sin nuvarande utsträckning också efter övergången till digitala sändningar.

Utredningspersonen Astrid Gartz föreslår att programmen i Sveriges SVT 1 och SVT 2 skulle distribueras i digital form i det markbundna nätet i södra Finland och Österbotten från den 31 augusti 2007.

Astrid Gartz gjorde på kommunikationsministeriets uppdrag en utredning av hur Sveriges Televisions sändningar kunde mottas i Finland då man övergår till digital televisionsverksamhet. Både i Finland och Sverige understöder regeringarna en fortsättning och en eventuell utvidgning av tv-programutbytet.

Utredningspersonen anser att man i Finland borde ändra beräkningsgrunderna för upphovsrättskostnaderna till det system som i Sverige används för att beräkna ersättningarna för TV-Finland-kanalen. Enligt de nuvarande beräkningsgrunderna skulle upphovsrättskostnaderna för de digitala sändningarna vara cirka 6 miljoner euro och enligt den beräkningsgrund som används i Sverige cirka 1 miljon euro. Då man klarlagt kostnaderna kan beslut fattas om hur sändningen av SVT:s program i Finland skall finansieras. Finansieringen kan ordnas via statsbudgeten, ur tv- och radiofonden eller enligt betal-tv-principen.

Enligt förslaget skulle SVT:s sändningar efter övergången till digital teknik kunna ses på ett något större område än det nuvarande i södra Finland och Österbotten. Gartz föreslår att man i vardera regionen skulle sända båda kanalerna SVT 1 och SVT 2. SVT 2-kanalen skulle på dagarna sända barnprogram.

För närvarande sänds båda SVT-kanalerna i det markbundna nätet i Österbotten och blandkanalen SVT Europa i södra Finland. SVT:s digitala kanaler sänds över vissa kabel-tv-nät.

Rundradion har till den 31 augusti 2007 koncession för sändning av SVT:s program i Finland.

Ministeriet ber om utlåtanden om Gartz rapport inom augusti. Efter det beslutar man om fortsatta åtgärder.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601