null Utsläppshandeln i flygtrafiken inom EU inleds 2012

Utsläppshandeln i flygtrafiken inom EU inleds 2012

Pressmeddelande 21.01.2010 16.02 fi sv

Riksdagen har godkänt en lag med vilken man i Finland tar i bruk EU:s system för handel med utsläppsrätter för luftfart. Målet är att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken på ett kostnadseffektivt sätt.

Avsikten är att lagen träder i kraft i Finland den 1 februari 2010 och att den första perioden för utsläppshandel inleds den 1 januari 2012. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen den 22 januari.

Handeln med utsläpp för luftfart omfattar alla flygningar som avgår från och ankommer till flygplatserna i EU, såvida de inte skilt har avgränsats från bestämmelsen. Finland har ansvar för att administrera fördelningen av utsläppsrätterna till 25 flygbolag.

Riksdagen förutsätter att regeringen följer upp och förutser verkningarna av lagstiftningen om utsläppshandel inom luftfarten. Regeringen bör också, om situationen kräver det, vidta nödvändiga åtgärder för att trygga jämlika flygtrafiktjänster och ett nät av flygplatser som fungerar enligt nätverksprincipen. På så sätt kan man för sin del främja verksamhetsförutsättningarna för näringslivet och sysselsättningen på alla håll i Finland.

Utsläppshandeln baserar sig på utsläppsrätter som är utbytbara. Av utsläppsrätterna fördelas 85 procent avgiftsfritt på basen av en jämförelse som görs på EU-nivå och 15 procent auktioneras ut. Fördelningen av de avgiftsfria utsläppsrätterna görs på basen av luftfarkosternas tonkilometrar.

Syftet med lagen är att man styr flygbolagen att effektivera sin verksamhet och genom det minska utsläppen. Avsikten är att man stegvis sänker den procentandel som fördelas avgiftsfritt.

Handeln med utsläppsrätter för luftfart är ett halvöppet system. Det innebär att flygbolagen kan köpa utsläppsrätter av andra aktörer inom utsläppshandeln, så som energi- och industrianläggningar. Däremot kan andra branscher åtminstone inte till en början bruka utsläppsrätter för luftfart.

Myndighetsuppgifterna för utsläppshandeln i Finland sköts av Trafiksäkerhetsverket och Energimarknadsverket. Trafiksäkerhetsverket svarar bland annat för fördelningen av de utsläppsrätter som delas ut, för uppföljningen och rapporteringen. Energimarknadsverket ansvarar för registreringen och administrationen av utsläppsrätterna samt för insamlingen av intäkterna från auktionen.

Enligt Europeiska kommissionen är det med hjälp av handel med utsläppsrätter för luftfart möjligt att minska koldioxidutsläppen från EU:s flygtrafik med så mycket som 183 miljoner ton.

Ytterligare information
regeringsrådet Kaisa-Leena Välipirtti, tfn (09) 160 28483, 040 763 1479
överinspektör Risto Saari, tfn (09) 160 28311