Tillbaka

Utvecklingen av skärgårdstrafiken skall utredas

Utvecklingen av skärgårdstrafiken skall utredas

Pressmeddelande 15.02.2005 00.00 sv

Medel för att utveckla skärgårdstrafiken på Finska viken och i insjöområdet skall utredas. Bakom utredningen ligger det principbeslut om att utveckla skärgården som statsrådet tog i maj för åren 2004-2006.

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla skärgårdstrafiken, att granska avgifterna för person- och godstransporter i trafiken med förbindelsefartyg samt att uppskatta behoven av förändringar i statsstöden till skärgårdstrafiken. Om det finns sådana behov skall arbetsgruppen också göra ett förslag till förändring av reglerna.

Arbetsgruppen skall ha sitt arbete färdigt inom augusti 2005. Om arbetsgruppen föreslår förändringar i avgifterna för förbindelsefartygstrafiken för år 2006 bör detta förslag ges till kommunikationsministeriet senast den 29 april.

Ordförande för arbetsgruppen är överinspektör Harry Favorin från kommunikationsministeriet och viceordförande regeringssekreterare Pekka Kouhia.

Övriga medlemmar är regeringsrådet Kaisa Leena Välipirtti från kommunikationsministeriet, budgetrådet Esko Tainio från finansministeriet, trafikinspektör Sirpa Vanhala från Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt vid Sjöfartsverket, planeringschef Mervi Karhula från Vägförvaltningen, chefen för småkommunsärenden Markku Fagerlund från Finlands Kommunförbund, konsultativa tjänstemannen Jorma Leppänen från skärgårdsdelegationen samt turistföretagare Paula Wilson. Sekreterare är anskaffningschef Kari Höglund från Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt.

I arbetsgruppen deltar som permanenta sakkunniga direktör Seppo Virtanen från Finska vikens sjöfartsdistrikt vid Sjöfartsverket, planeringschef Toivo Javanainen från Vägförvaltningen, planeringschef Pekka Hallikainen från Östra Nylands förbund, landskapsingenjör Agneta Nylund från Nylands förbund och landskapsingenjör Heikki Rintamäki från Södra Savolax landskapsförbund.


Ytterligare information:

överinspektör Harry Favorin, tfn (09) 160 28492