Väghållning och banhållning får tilläggsanslag

Pressmeddelande 24.11.2005 14.52 sv

Väghållningen och banhållningen ser vardera ut att få tilläggsanslag på 12 miljoner euro. Medlen ingår i regeringens proposition till riksdagen beträffande detta års tredje tilläggsbudget. Pengarna används till en förbättring av trafiksäkerheten på vägar och banor.

Med de medel som går till vägnätet förbättrar man säkerheten på huvudvägarna och stöder utvecklingen på områden i tillväxt. Förutom de här projekthelheterna som redan har påbörjats startar man ett nytt temapaket, där målsättningen är att förbättra förhållandena på skolvägarna i tätorter på landsbygden. Temaprojekten är vanligen regionala projekt på några miljoner euro, som är långsamma att genomföra utan särskild tilläggsfinansiering.

Med tilläggsmiljonerna till bannätet skall man snabbare avveckla de farligaste plankorsningarna. I synnerhet plankorsningarna på banor med snabb trafik är en risk både för tåg- och landsvägstrafiken. Förbättringen av banan Åbo-Toijala påskyndas genom att man redan i år inleder de materialanskaffningar som ansluter sig till förbättringsarbetet.Ytterligare information:
statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
överingenjör Mikko Ojajärvi, tfn (09) 160 28574 eller 0400 438 520