null Välkommen att reflektera över ett utsläppssnålt Finland år 2050

Välkommen att reflektera över ett utsläppssnålt Finland år 2050

Nyhet 03.02.2009 10.11 fi sv

Hur ser livet ut i ett utsläppssnålt Finland år 2050? Ingen vet säkert, men tillsammans kan vi skissera möjliga framtider.

Denna nätenkät utgör en del av beredningen av statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken. Nätintervjun är på gång tills den 13 februari.

Det tar ca 10-30 minuter att delta beroende på dina intressen och möjligheter. Om du vill kan du på sista sidan bjuda in andra att delta. Välkommen.