null Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Varför beställde KM externa utredningar om bolagiseringen av transportnätet?

Nyhet 26.01.2017 08.51 fi sv

Bild: Rodeo, Juha Tuomi

Kommunikationsministeriet beställde sammanlagt 17 externa expertutredningar för beredningen av utredningsutkastet till en bolagisering av transportnätet. Den totala kostnaden för utredningarna är 331 497,50 euro.

Utanför ministeriet skaffas i allmänhet sådan noggrant avgränsad expertis som det inte är ändamålsenligt att upprätthålla i den permanenta tjänstemannakåren.

Extern kunskap eller kompetens skaffas i regel genom en konkurrensutsättning för att säkra det billigaste priset och bättre kvalitet. Direktupphandling används i situationer där tidsplanen för beredningen eller den typ av specialexpertis som behövs kräver det.